AGRÁRTERMÉKEINK

Adatvédelmi nyilatkozat

Az agrogazda.hu weboldal üzemeltetője, az Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

- a személyes adatok védelméről és aadatvédelem.jpg közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

- a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Általános adatkezelési elvek
A agrogazda.hu oldalon online megadott vagy Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. részére adatlapon eljuttatott adatokat kizárólag a Landasin-Agrogazda Kft. munkatársai kezelik, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem vesszük igénybe. A regisztráció általi adatszolgáltatás online és adatlapon történt jelentkezés esetében is önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Az Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja.

A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

Az adatokat magyarországi szervereken tároljuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatbázisunk, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá felhasználóink személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

A személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, az Ön által megadott postacímre vagy e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

Az Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. vállalja, hogy az új, a felhasználói érdekeit szolgáló tevékenysége, szolgáltatása népszerűsítése érdekében legfeljebb hetente egy tájékozató levelet küld felhasználói és vásárlói számára, akiknek felajánlja a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

Az Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felhasználóitól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza.

A partnereinkkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására. Partnereink kötelezettséget vállaltak a honlapunkon keresztül elérhető, illetve a portál segítségével jelentkezők adatainak jogszabályszerű kezelésére.


Agrogazda.hu mérőműszerek Kft.

Agrogazda.hu mérőműszerek Kft.